UPCOMING

3 / 2020
Malski LAD-project, Lahti, Finland

Lahteen on tulossa uusi taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD. Museo sijoittuu vanhaan Mallasjuoman kiinteistöön ja sinne rakennettavan uuden Malski-keskuksen tiloihin. LADin uudisosan julkisivuun ja osittain sisätiloihin tulevaa taidetta etsittiin portfoliohaulla, joka päättyi 23.2.2020. Työryhmä piti saapuneita hakemuksia erittäin korkeatasoisina ja oli ilahtunut odotukset ylittäneestä kiinnostuneiden määrästä.

Haun tuloksena työryhmä päätyi tilaamaan luonnokset neljältä taiteilijalta / taiteilijaryhmältä. Jatkoon valitut taiteilijat ovat Terhi Ekebom, Lehtinen+Rantala, Johanna Sinkkonen sekä Vappu Rossi. Haun toisessa vaiheessa kukin taiteilija / työryhmä tekee suunnitelman toteutettavasta teoksesta.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää työryhmä, joka koostuu Lahden kaupungin, kiinteistön rakennuttajan, Lahden taidemuseon, asukkaiden edustajan sekä Lahden taiteilijaseuran nimeämistä jäsenistä. Luonnosten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota teoksen taiteelliseen laatuun ja teoksen sopivuuteen kyseiseen kohteeseen.

Luonnosvaihe päättyy 31.3. jonka jälkeen luonnokset esitellään alueen asukkaille asukastilaisuudessa ja työryhmä tekee päätöksen toteutukseen etenevästä teoksesta. Teoskokonaisuuden toteutukseen hankkeesta vastaava rakennuttaja on varannut 70 000 € (alv 0 %).

7 / 2021
Huoneiden kirja, Turku, Finland