Taide tuli Kylään -Art Day | Pansio, Turku Finland | Isot edellä, pienet perässä -workshop | 10.6.2017
Olohuone 306,4 km² (open urban art festival) | Turku, Finland | Turkupoli -city game | 2011
Ruusukortteli -service center | Turku, Finland | Ruusun tarina | 3.6.2010